Mörk choklad bara bättre och bättre

Salk-institutet i San Dieg har genomfört en studie om hur flavonoider/flavonoler är bra för hjärnan
Resultaten av undersökningen sägs vara anmärkningsvärda. Med hjälp av en hemlig chokladprodukt med stora mängder flavonoler
har forskarna försökt bevisa chokladens positiva effekter på hjärnan.
Man fann att chokladen stimulerade hjärnan som ökade blodflödet i den del som styr tänkandet och intellektuella förmågan.
Forskarna vid Salk-institutet visade vid djurförsök att resultat på minnes- och inlärningsförmåga med hjälp av choklad blev mycket bättre
än med ett av de mest använda läkemedlen mot Alzheimeris sjukdom.
Flavonoler finns också i choklad i vin och grönt te.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *